รพ.สต.สะเดา

แนะนำหน่วยงาน     

     

 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเดา

 

สถานที่ตั้ง บ้านสะเดา หมู่ที่ 1 ต.สะเดา อ.บัวเชด จ. สุรินทร์

ปีที่ก่อตั้ง ปี 2510

โทรศัพท์ 0940471854

E mail : bph201@hotmail.com

       

บุคลากรประจำหน่วยงาน       
สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานระดับเงิน     
Visitors: 44,454