รพ.สต.จรัส

แนะนำหน่วยงาน     

 

 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรัส

 

สถานที่ตั้ง บ้านจรัส หมู่ที่ 1 ต.จรัส  อ.บัวเชด จ. สุรินทร์

ปีที่ก่อตั้ง ปี 2517

โทรศัพท์ 0940471855

E mail : bph202@hotmail.com

          

 

         

 

       

     

สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานระดับเงิน
Visitors: 45,190