รพ.สต.จรัส

แนะนำหน่วยงาน     

 

 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรัส

 

สถานที่ตั้ง บ้านจรัส หมู่ที่ 1 ต.จรัส  อ.บัวเชด จ. สุรินทร์

ปีที่ก่อตั้ง ปี 2517

โทรศัพท์ 0940471855

E mail : bph202@hotmail.com

          

 

         

 

       

บุคลากรประจำหน่วยงาน     

 • นายสมพงษ์ ราชสีห์

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 • นางสาวชญานุช เอี่ยมสะอาด

  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 • นางเมธกานต์ ไชยหอม

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 • นายณรงค์ จอมบัว

  พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
 • นางน้อย แก้วลึก

  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานระดับเงิน
Visitors: 28,525