รพ.สต.สำเภาลูน

แนะนำหน่วยงาน      

           

 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำเภาลูน

 

สถานที่ตั้ง บ้านสวาท หมู่ที่ 4 ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ. สุรินทร์

ปีที่ก่อตั้ง ปี 2521

โทรศัพท์ 0940471856

E mail : bph203@hotmail.com

       

บุคลากรประจำหน่วยงาน     
สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานระดับเงิน
Visitors: 44,454