รพ.สต.สำเภาลูน

แนะนำหน่วยงาน      

           

 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำเภาลูน

 

สถานที่ตั้ง บ้านสวาท หมู่ที่ 4 ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ. สุรินทร์

ปีที่ก่อตั้ง ปี 2521

โทรศัพท์ 0940471856

E mail : bph203@hotmail.com

       

บุคลากรประจำหน่วยงาน     
 • นางนิภา กระแสเทพ

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 • นางนิภาพร ฉัตรเงิน

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 • นายพิทักษ์ แช่มชื่น

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 • นายณัฐพงษ์ พิมพ์ไสย์

  แพทย์แผนไทย
 • นางสาวสุภาพร เทียนทอง

  พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
 • นายภาคิน สุขแผ่ว

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • นายชรินทร์ สินสาม

  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
 • นางสาวสิริพร สินสอน

  พนักงานข้างเก้าอี้ทันตกรรม
สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานระดับเงิน
Visitors: 27,874