รพ.สต.อาโพน

แนะนำหน่วยงาน     

 

 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาโพน

 

สถานที่ตั้ง บ้านจารย์ หมู่ที่ 5 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ. สุรินทร์

ปีที่ก่อตั้ง ปี 2528

โทรศัพท์ 0940471857

E mail : bph204@hotmail.com

 

       

บุคลากรประจำหน่วยงาน     
สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานระดับทอง     
Visitors: 44,457