รพ.สต.ตาวัง

แนะนำหน่วยงาน     

 

 

 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาวัง

 

สถานที่ตั้ง บ้านกะเพอโร หมู่ที่ 3 ต.ตาวัง อ.บัวเชด จ. สุรินทร์

ปีที่ก่อตั้ง ปี 2528

โทรศัพท์ 0940471858

E mail : bph205@hotmail.com

 

       

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน     
 • นายอัฐพล แรงจบ

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 • นางนภัสนันท์ ผาสุก

  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 • นางสาวกัลยาลักษณ์ กระพันเขียว

  นักวิชาการสาธารณสุข
 • นางคำนวณ แสวงดี

  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
 • นางสาวบัวหลวง โต๊ะนาค

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • นายอุทัย จุมพิศ

  พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานระดับทอง     
Visitors: 28,525