รพ.สต.ตาวัง

แนะนำหน่วยงาน     

 

 

 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาวัง

 

สถานที่ตั้ง บ้านกะเพอโร หมู่ที่ 3 ต.ตาวัง อ.บัวเชด จ. สุรินทร์

ปีที่ก่อตั้ง ปี 2528

โทรศัพท์ 0940471858

E mail : bph205@hotmail.com

 

       

สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานระดับทอง     
Visitors: 44,457