รพ.สต.บ.นาสนวน

 

 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสนวน

 

สถานที่ตั้ง บ้านนาสนวน หมู่ที่ 4 ต.จรัส อ.บัวเชด จ. สุรินทร์

ปีที่ก่อตั้ง ปี 2536

โทรศัพท์ 0940471859

E mail : bph206@hotmail.com

 

       

สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานระดับทอง     
Visitors: 44,457