รพ.สต.บ.รุน

แนะนำหน่วยงาน...     

           

 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรุน

 

สถานที่ตั้ง บ้านโพธิ์ใหญ่ หมู่ที่ 11 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ. สุรินทร์

ปีที่ก่อตั้ง ปี 2538

โทรศัพท์ 0940471860

E mail : bph207@hotmail.com

       

สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานระดับทอง     
Visitors: 45,190