การรณรงค์ป้องกันโควิด 19

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวเชด โดย ทีม SRRT และ รพ.สต.ในสังกัด ร่วมกัน รณรงค์ป้องกันโรคโควิด 19 ในเขตอำเภอบัวเชด
Visitors: 44,457