dot dot
dot
dot
bulletสนง.สสอ.บัวเชด
bulletรพ.สต.สะเดา
bulletรพ.สต.จรัส
bulletรพ.สต.สำเภาลูน
bulletรพ.สต.อาโพน
bulletรพ.สต.ตาวัง
bulletรพ.สต.บ.นาสนวน
bulletรพ.สต.บ.รุน
bulletรพ.สต.บ.หนองโจงโลง
dot
dot
bulletระบบ E mail
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletโครงการลดการใช้พลังงาน
bulletงานสุขภาพภาคประชาชน
bulletการให้คำปรึกษาทางไกล
bulletระบบข้อมูลลูกจ้าง
bulletระบบข้อมูลข้าราชการ
bulletโปรแกรม Carbon Footprint
bulletรายงานการรณรงค์ไข้เลือดออก
dot
dot
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletสปสช.
bulletสำนักงาน กพ.
bulletสคร.5 นครราชสีมา
bulletสนง.สสจ.สุรินทร์
bulletจังหวัดสุรินทร์


facebook


หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานบุคคล ของ คปสอ.บัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ปี 2554

sivathep_2554.pdf
นวตกรรม/วิจัย/การจัดการความรู้

CQI การควบคุม ส่งเสริม และรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
CQI การควบคุมป้องกันและรักษาโรคไข้เลือดออกbuached Public Health Office Copyright © 2013 All Rights Reserved.